VISIE – Paardenpraktijk Utrecht

VISIE

Paardenpraktijk Utrecht hecht grote waarde aan innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Steeds in de breedste zin van het woord. Zij is van mening dat deze doelen elkaar op  een krachtige manier versterken en willen dit graag promoten ten behoeve van gezondheid en plezier van mens en dier.

Duurzame Relaties

De gezondheid van ieder(e) paard en pony is het meest gebaat bij een duurzame relatie met een vaste dierenartsenpraktijk met dierenartsen die ingeschreven zijn in het register “Erkende Paardendierenartsen”. Zo zullen verbanden tussen problemen eerder aan het licht komen én kan er als er meerdere problemen spelen één strategisch efficiënt plan gemaakt worden dat past bij meerdere therapeutische paden. Met duurzame relaties in het kader van onder andere wormbestrijding hebben de dierenartsen van Paardenpraktijk Utrecht al veelvuldig bewezen dat hierdoor de risico’s voor de gezondheid van de betreffende dieren sterk verlaagd kunnen worden en dat het medicijngebruik hiervoor in een groot aantal gevallen aangepast moest worden (verlaagd, verhoogd en/of veranderd). Hierdoor worden de risico’s voor de belasting van het milieu ook zo laag mogelijk gehouden.

Duurzaam gebruik: Preventie en Innovatie

Om te zorgen dat u en uw paard of pony samen een lange tijd van elkaar kunnen genieten heeft Paardenpraktijk Utrecht ook enorm veel kennis en ervaring in huis om u te helpen vele risico’s te voorkómen en te signaleren. Traditioneel was het werk van een dierenarts voornamelijk gericht op zieke dieren, de preventie richtte zich op beperkte handelingen zoals afgeven van wormkuren en het doen van inentingen op aanvraag van de eigenaar.

Voorlichting behoorde niet structureel tot de dagelijkse werkzaamheden van de dierenarts. Zoals ook bij andere diersoorten bewezen is, weten we ook dat heel veel (niet alle) problemen bij paarden in frequentie en ernst te verminderen en zelfs te voorkomen zijn door kleine of grote aanpassingen van huisvesting, voeding, verzorging, omgeving en/of het “gebruik”.

Paardenpraktijk Utrecht wil door haar manier van kijken, werken en voorlichting geven (ook via Facebook) een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid van paarden, pony’s en ezels. Hierdoor kunt U meer en langer plezier hebben van uw Happy Athlete, weidemaatje of zoals het oneerbiedig genoemd wordt, uw recreatiepaard! Hebt u ook onze bijdragen aan de veterinaire artikelen op de website Paardenarts.nl al gezien?

Duurzame keuzes en Samenwerking

Uiteraard zijn de paardendierenartsen van de praktijk ook zeer bedreven in de diagnostiek en behandeling van zieke dieren. Paardenpraktijk Utrecht is voorzien van de beste apparatuur voor moderne gebitsbehandelingen, een echo voor rectaal onderzoek voor onder andere het drachtig krijgen van merries, een moderne ultrasone echo voor uitwendig onderzoek van bijvoorbeeld pezen, gewrichten, spieren, longen en buikorganen. En last but not least: zeer moderne draadloze röntgenapparatuur.

Onze praktijk investeert ook continu in scholing, kennis, vaardigheid en interpretatie van andere, voor de gemiddelde praktijk niet zo vanzelfsprekende diagnostische technieken en vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan oogproblemen, internistische- en huid-problemen, bloedparasieten) en zal dat ook continu blijven doen. Onze paardenartsen voldoen al vele jaren aan de eisen voor de erkenning als paardenarts, het Centraal Kwaliteitsregister voor Dierenartsen (CKRD) en zijn allemaal gecertificeerd als paardentandarts bij de Nederlandse Vereniging van Gebitsverzorgers van Paarden (NVVGP).

Zoals u begrijpt hebben de dierenartsen van Paardenpraktijk Utrecht alles in huis om vaker met zekerheid een diagnose stellen, verantwoorde keuzes maken voor het gebruik van medicijnen en/of bepalen of doorsturen naar een gespecialiseerde kliniek wenselijk cq. noodzakelijk is.

Duurzaam Medicijngebruik

Paardenpraktijk Utrecht heeft in haar apotheek een groot arsenaal van medicamenten welke zij gebruikt voor de behandeling en diagnostiek van problemen bij paarden. Bij de keuze voor deze medicamenten zijn allerlei factoren van invloed zoals oa. wetgeving, registratie, werkzame stof, effectiviteit, resistentieproblematiek, veiligheid, leveringsmogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid, grootte van de verpakking en prijs. Natuurlijk is bij de keuze voor medicijnen het effect op uw paard het meest belangrijk.

Echter een belangrijke, al genoemde factor bij de keuze voor medicijnen is de wetgeving. In het onderdeel “paardenpaspoort” van onze website staat meer over de registratieplicht van medicijnen. In de keuze van medicijnen erg belangrijk dat áls er medicijnen zijn die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd zijn voor paardachtigen,  alleen in zéér bijzondere gevallen en voorzien van uitgebreide schriftelijke motivatie, vervangen mogen worden door andere, misschien veel goedkopere medicijnen. De dierenartsen van Paardenpraktijk hebben veel verstand van alle aspecten van geneesmiddelen en zullen bij ieder dier en elke aandoening weer afwegen welke medicatie of combinatie van medicijnen de voorkeur moet hebben en daarbij adviseren in dosering, frequentie, wijze en lengte van toediening.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.