PAARDENPASPOORT – Paardenpraktijk Utrecht

PAARDENPASPOORT

Het Paardenpaspoort en uw verplichtingen bij het gebruik van medicijnen

paardenpaspoort omslag

Paardenpaspoort, wat is dat eigenlijk?

Het paardenpaspoort is een Identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, ponies en ezels) binnen de Europese Unie. In Nederland moet sinds 2007 elk paard een paspoort hebben en gechipt zijn. Ook als je paard of pony niet van het terrein afkomt en geen wedstrijden rijdt. Veulens mogen maximaal 6 maanden ongechipt rondlopen zolang ze in de nabije omgeving van de merrie blijven. De minimale leeftijd voor het inbrengen van een transponder (chip) is 6 weken.

Waarom?

Het paardenpaspoort is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Paarden vallen onder de wet als voedselproducerende dieren, dit betekent dat paarden mogelijk ooit geslacht kunnen worden en zo in de humane voedselketen terecht komen. Om de voedselveiligheid te beschermen zijn we als dierenarts en eigenaar verplicht om de gebruikte medicijnen goed te registeren in het paspoort. Aangezien er voor paardachtigen in Nederland weinig medicijnen geregistreerd zijn, is het onmogelijk om paarden te behandelen met alleen geregistreerde middelen. Dit zorgt voor veel administratie, misverstanden en mogelijk gezondheidsrisico’s.

Schandalen

In het voorjaar van 2013 is er in het nieuws veel ophef geweest rond het “paardenvleesschandaal”. Ook daarna blijven steeds nieuwe misstanden aan het licht komen. Uit onderzoek bleek dat paardenvlees in grote hoeveelheden werd verkocht als rundvlees. Ook werden er in dit paardenvlees restanten van medicijnen aangetoond die niet in voedsel dat door mensen geconsumeerd wordt thuishoren. Naar aanleiding van dit schandaal zal de overheid de komende jaren strenger gaan controleren op de naleving van de bovenstaande wetgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen en de registratie hiervan in het paspoort. Hierbij bezoeken zij onder andere dierenartsenpraktijken en eigenaren van paarden en pony’s. Ook zullen er veranderingen komen in de mogelijkheden om een paard te doden op het slachthuis. Op dit moment is er in de regelgeving nog veel onduidelijkheid voor eigenaren, dierenartsen, slachthuizen en controleurs inzake de toepassing van de wetgeving.

Wat betekent dit voor u?

Als u er niet actief voor kiest uw paard uit te sluiten voor humane consumptie:

 • Moet de dierenarts vóór iedere toediening van medicijnen het paardenpaspoort inzien (óók bij spoedsituaties!)
 • Moet de dierenarts vóór iedere behandeling controleren of het paspoort hoort bij het paard
 • Moet het paspoort dus altijd aanwezig zijn bij ieder bezoek van een dierenarts (óók bij spoedsituaties!)
 • Kan uw paard niet altijd behandeld worden met de meest geschikte medicijnen
 • Moet de dierenarts na iedere behandeling een medicijnen-logboekformulier aanmaken met daarop de tijd dat het medicijn in het vlees aanwezig zal blijven
 • Moet op het logboek staan: Datum behandeling, Naam en Registratienummer van de medicijnen, Identificatie van het dier, Wachttijd voor de slacht en bij diverse middelen ook het doel van de behandeling en de wijze van toediening.
 • Moet de eigenaar het logboekformulier bewaren tot het dier voor de slacht aangeboden wordt. Op grond van de verplichte logboekformulieren moet de eigenaar voor een eventuele slacht het VKI formulier invullen
 • Moet de dierenarts sommige medicijnen (ook diverse oogzalfjes!) expliciet in het paspoort noteren in Hoofdstuk IX deel III (6 maanden wachttijd)

  Medische behandeling vel paspoort foto

 • Kan uw paard, na inachtneming van de “wachttijden” van de gebruikte medicatie geslacht worden en het vlees kan geconsumeerd worden
 • Bij de slacht van het paard moet het paspoort, vergezeld van alle logboekformulieren aan het slachthuis worden overhandigd

Als u actief kiest om uw paard “uit te sluiten voor humane consumptie”:

 • Tekenen u en uw dierenarts in het paspoort (Hoofdstuk IX, Medische behandeling) aan dat uw paard niet bestemd is voor humane consumptie

  Uitsluiten voor slacht foto paspoort

 • Moet het paspoort altijd aanwezig zijn bij een bezoek van een dierenarts
 • Moet de dierenarts vóór iedere toediening van medicijnen het paspoort inzien
 • Moet de dierenarts vóór iedere behandeling controleren of het paspoort bij het paard hoort
 • Is er een groter scala aan medicijnen die toegediend mogen worden aan uw paard
 • Hoeft er géén medicijnen-logboekformulier ingevuld, getekend en bewaard te worden
 • Moeten alleen alle vaccinaties nog in het paspoort genoteerd te worden
 • Kan het vlees van uw paard nóóit meer geconsumeerd worden
 • Kan uw verzekeraar het restitutiebedrag bij een eventuele overname verlagen

 

CONCLUSIE

De wetgever gaat strenger controleren op bovenstaande regels. Dit heeft tot gevolg dat u en uw dierenarts véél meer verplichtingen dienen te vervullen. Indien u ervoor kiest om uw paard te registeren als “niet bestemd voor humane consumptie” zullen de administratieve verplichtingen lager zijn en heeft de dierenarts meer mogelijkheden om uw paard goed te behandelen. Uiteraard heeft het paard aan het einde van zijn leven géén waarde meer als slachtdier.Voor u en uw dierenarts zal het uitsluiting van uw dier voor de slacht betekenen dat beide zich beter kunnen focussen op hun doel: het gezond houden, beter maken en verzorgen van uw dier!

Wilt u meer lezen over het paardenpaspoort en verplichtingen bij medicijngebruik? Onze dierenarts Floor Bernard heeft hierover een artikel geschreven dat te lezen is op Paardenarts.nl onder de titel Paardenpaspoort en medicijngebruik.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.