PAARDENPASPOORT – Paardenpraktijk Utrecht

PAARDENPASPOORT

Het Paardenpaspoort en uw verplichtingen bij het gebruik van medicijnen

paardenpaspoort omslag

Paardenpaspoort, wat is dat eigenlijk?

Het paardenpaspoort is een Identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, ponies en ezels) binnen de Europese Unie. In Nederland moet sinds 2007 elk paard een paspoort hebben en gechipt zijn. Ook als je paard of pony niet van het terrein afkomt en geen wedstrijden rijdt. Veulens mogen maximaal 9 maanden ongechipt rondlopen zolang ze in de nabije omgeving van de merrie blijven. De minimale leeftijd voor het inbrengen van een transponder (chip) is 6 weken. De houder (staleigenaar) is verplicht een sluitende registratie bij te houden van alle aanwezige paarden en wijzigingen daarin.

Waarom?

Het paardenpaspoort is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Paarden vallen onder de wet als voedselproducerende dieren, dit betekent dat paarden mogelijk ooit geslacht kunnen worden en zo in de humane voedselketen terecht komen. Om de voedselveiligheid te beschermen zijn we als dierenarts en eigenaar verplicht om de gebruikte medicijnen goed te registeren in het paspoort. Aangezien er voor paardachtigen in Nederland weinig medicijnen geregistreerd zijn, is het onmogelijk om paarden te behandelen met alleen geregistreerde middelen. Dit zorgt voor veel administratie, misverstanden en mogelijk gezondheidsrisico’s. Ook in bestrijding van fraude en de bewaking van volksgezondheid heeft het paardenpaspoort en de registratie van verblijfplaatsen van alle paardachtigen een rol. Bij uitbraken van ziekten zoals WestNileziekte, een in Nederland opkomende besmettelijke ziekte voor mensen, zijn ziektegevallen bij paarden een belangrijke indicator van de aanwezigheid van de verwekker.

Schandalen

In het voorjaar van 2013 is er in het nieuws veel ophef geweest rond het “paardenvleesschandaal”. Ook daarna blijven steeds nieuwe misstanden aan het licht komen. Uit onderzoek bleek dat paardenvlees in grote hoeveelheden werd verkocht als rundvlees. Ook werden er in dit paardenvlees restanten van medicijnen aangetoond die niet in voedsel dat door mensen geconsumeerd wordt thuishoren. Naar aanleiding van dit schandaal is de overheid strenger gaan controleren op de naleving van de bovenstaande wetgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen en de registratie hiervan in het paspoort. Hierbij bezoeken zij onder andere dierenartsenpraktijken en eigenaren van paarden en pony’s. Afgelopen jaren zijn er ook herhaaldelijk aanpassingen van de (interpretatie) van de regelgeving geweest.

Wat betekent dit voor u?

 • De dierenarts moet vóór iedere toediening van medicijnen het paardenpaspoort inzien (óók bij spoedsituaties!)
 • De dierenarts moet vóór iedere behandeling controleren of het paspoort hoort bij het paard
 • Het paspoort moet dus altijd aanwezig zijn bij ieder bezoek van een dierenarts, óók bij spoedsituaties!
 • De dierenarts zal na iedere behandeling een medicijnen-logboekformulier aanmaken met daarop de tijd dat het medicijn in het vlees aanwezig zal blijven
 • De eigenaar moet het logboekformulier bewaren tot het dier voor de slacht aangeboden wordt
 • De dierenarts moet sommige medicijnen (ook diverse oogzalfjes!) expliciet in het paspoort noteren in Hoofdstuk IX deel III (6 maanden wachttijd)

  Medische behandeling vel paspoort foto

 • Uw paard kan, na inachtneming van de “wachttijden” van de gebruikte medicatie geslacht worden en het vlees kan geconsumeerd worden
 • Bij de slacht van het paard moet het paspoort, vergezeld van alle logboekformulieren aan het slachthuis worden overhandigd
 • In het geval uw paard medicijnen krijgt waardoor het niet meer geslacht mag worden, tekenen u en uw dierenarts in het paspoort (Hoofdstuk IX, Medische behandeling) aan dat uw paard niet bestemd is voor humane consumptie en meld de dierenarts bij het centrale register voor paarden, dat het nooit meer geslacht mag worden. Er hoeven daarna geen medicijnen te worden genoteerd in het paspoort en de verplichting van logboeken vervalt. Het paard mag dus nooit meer geslacht worden

  Uitsluiten voor slacht foto paspoort

CONCLUSIE

In de Europese Unie zijn in principe alle paarden slachtdieren, dat heeft tot gevolg dat u en uw dierenarts verplichtingen hebben en daar rekening mee moeten houden.

Meer informatie over paspoortverplichtingen vindt u op de website van de Overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.